IndexMDS

Z enTeam
Verze z 4. 7. 2019, 21:14, kterou vytvořil EnTeamAdmin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Utilita se používá pro různé druhy komunikací a činností s IndexServerem.


Použití:

Export souboru mdmsIndexFile.xml:

  IndexMds x <parameters> [target folder]

Export header souboru:

  IndexMds l <parameters> [target folder]

Vytvoření nebo náhrada souboru mdmsIndexFile.xml pro dokumenty obsahující *.hdr soubory:

  IndexMds h <parameters>

Vytvoření nebo náhrada souboru mdmsIndexFile.xml a mdmsAnnotationFile.xml pro dokumenty obsahující *.hdr soubory:

  IndexMds n <parameters>

Vytvoření nebo náhrada souboru mdmsIndexFile.xml a mdmsAnnotationFile.xml pro dokumenty obsahující *.hdr soubory a současně export souboru mdmsIndexFiles.xml:

  IndexMds s <parameters> [target folder]

Vytvoření nebo náhrada souboru mdmsAnnotationFile.xml a pokud neexistuje, vytvoření souboru mdmsIndexFile.xml pro dokumenty obsahující *.hdr soubory:

  IndexMds o <parameters>

Vytvoření nebo náhrada souboru mdmsAnnotationFile.xml pro dokumenty obsahující více než jednu verzi *.hdr souboru:

  IndexMds t <parameters>

Vytvoření nebo náhrada souboru mdmsIndexFiles.xml pro dokumenty obsahující *.hdr soubory a jejich indexace:

  IndexMds j <parameters>

Vytvoření souboru mdmsIndexFile.xml pro dokumenty obsahující *.hdr soubory a indexace všech dokumentů obsahujících mdmsIndexFile.xml soubory:

  IndexMds k <parameters>

Indexace dokumentů obsahujících mdmsIndexFile.xml soubor:

  IndexMds i <parameters>

Kontrola mdmsIndexFile.xml souborů:

  IndexMds p <parameters>

Získání DocId dokumentu s nejvyšší hodnotou verze souboru mdmsIndexFile.xml:

  IndexMds r <parameters> <attachment filename>

Získání hlaviček dokumentů vytvořených po zadaném datu a jejich zápis do jednoho souboru:

  IndexMds m <date YYYYMMDD> <output file>
Parametry (určují, nad kterými dokumenty se má příkaz spustit)
a       : všechny dokumenty
s <Id>    : dokument se zadaným Id
f <Id>    : všechny dokumenty od zadaného Id
t <Id1> <Id1> : všechny dokumenty od Id1 do Id2
u <soubor>  : všechny dokumenty s Id zadanými v textovém souboru (každé ID na samostatné řádce)