Zálohování modulů enTeam

Z enTeam
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Workflow Manager, CRM a Journal DS

Veškerá data aplikací Workflow Manager, CRM a Journal DS jsou umístěna v databázích. Každá aplikace může mít buď svoji databázi, nebo jsou data uložena v databázi jedné. Umístění databází naleznete v souboru parent.ini v adresáři INI. V každém z níže uvedených klíčů je vždy uveden typ databáze a v závislosti na typu databáze pak pro

Firebird: lokální cesta databáze v rámci serveru
MSSQL: název databáze
ORACLE: tnsnames alias
[M/TeamBridge], [M/Journal] a [M/Data]
Database=sqlserver
Server=SQLSERVER:enTeam

Zálohu lze tedy provádět standardními databázovými nástroji, kdy např. pro databázi Firebird je příklad použití zálohy:

gbak -b -user sysdba -pass masterkey "c:\enTeam.fdb" "c:\enTeam.fbk"

kde: c:\enTeam.fdb je zálohovaná databáze a c:\enTeam.fbk je soubor zálohy


enTeam DMS

Data digitálního archivu jsou uložena v databázi a v souborech na disku.

Vlastní zálohování

Dle vybraných aplikací a popisu výše lze zálohu provádět buď pouhou zálohou databáze, nebo zálohou databáze a vybraných adresářů modulu enTeam DMS.

Zálohování pomocí nástroje enTeam Backup

Jde o konzolovou aplikaci bez uživatelské interakce. Chování programu je potřeba definovat v INI souborech (tj. soubor "serie_m.ini" nebo "parent.ini"). Aplikace umí zálohovat Firebird a MS SQL databáze. Dále umí zálohovat DMS data. Záloha Oracle databáze není podporována.

Program pracuje s následujícími volbami:

[M/Backup]
; Počet udržovaných záloh
Count=3

; Umístění záloh
Root=d:\backup

; Odesilatel protokolu zalohování
Sender=noreply@leviom.cz

; Jméno odesilatele protokolu zálohování
SenderName=enTeam Backup

; Příjemce protokolu zálohování
Recipient=administrator@leviom.cz

; Zda zálohovat databáze (ve výchozím stavu zapnuto)
BackupDatabases=True

; Cesta k souboru obsahující přihlašovací údaje k databázi (povinné)
; Kryptovaný soubor je nutné vytvořit nástrojem muEncrypt.exe
TechnicalUserDef=C:\enTeam\bin\TechnicalUser.def

; Cesta k "gbak" zálohovacímu nástroji databáze Firebird/InterBase
Gbak=C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe[M/TeamBridge]

; SMTP server
SMTPServer=smtp.leviom.cz

; SMTP port
SMTPPort=25

; SMTP uživatel
SMTPuser=

; SMTP heslo
SMTPpassword=