INI sekce pro modul enTeam Workflow Manager

Z enTeam
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ukázka nastavení sekce [M/TeamBridge]

[M/TeamBridge]
Database=Interbase
Server=SERVER:C:\enTeam\Files\Data\enTeam.fdb
DBEXPRESSDRIVER=CORELABS
DefaultLanguage=CZE
LangDriver=ANCZECH
SQLdialect=3
ServerEngine=False
SendMIMECharSet=iso-8859-2
AttSizeLimit=1048576
FixOpenAttOnBackground=True
SuppressRepeatedWorkflow=False
ExecutableExtensions=,
NewCasesCheckInterval=1
AllowedLinkProtocols=mtbodc,https,http,recipe,
ExchangeEmailFreezeTimeout=120
HandleEmailByIDandSubject=True
GuiVersion=4.9.0.3
EmailLog=False
EmailExchangePriority=low
POP3Server=pop3.firma.cz 
POP3Port=110
POP3TimeOut=30
SMTPServer=smtp.firma.cz
SMTPPort=25
SMTPTimeOut=30
;AllowEmailSSL=1
;POP3SSL=1
;SMTPSSL=1
POP3SSLPort=995
SMTPSSLPort=465
SMTPuser=SMTP_username
SMTPpassword=SMTP_password
AllowMUSEREnhancedFunct=False
;TechnicalUserDef=C:\enTeam\Bin\TechnicalUser.def

Popis jednotlivých klíčů sekce [M/TeamBridge]

DatabaseUrčuje typ databáze. Možné hodnoty jsou interbase (používá se také pro Firebird), oracle a sqlserver (místo sqlserver je možné také zadat mssql)
ServerUrčuje konkrétní databázi. Pro firebird syntaxe: "nazevServeru:lokalniCestaKdatabazi.fdb", pro Oracle: "tnsNameAlias" a pro MSSQL "server:nazevDatabaze"
DBEXPRESSDRIVERPřepíná aplikaci na novější databázový driver Corelabs.
DefaultLanguageKonfiguruje databázový ovladač pro Firebird
LangDriverKonfiguruje databázový ovladač pro Firebird
SQLdialectkonfiguruje databázový ovladač pro Firebird
ServerEngineUrčuje, do jaké části Windows registrů, má aplikace ukládat svá nastavení. Standardně se vše ukládá do HKEY_CURRENT_USER. Pokud je nastaveno TRUE, pak se nastavení ukládá do části HKEY_LOCAL_MACHINE
SendMIMECharSetZnaková sada. Nutno nastavit hodnotu iso-8859-2
AttSizeLimitLimit přikládaných souborů udávaný v Bajtech. Lze specifikovat, zda při přiložení většího souboru dojde k varování, nebo k zamezení připojení. AttSizeLimit1048576[,deny | ,warn]
FixOpenAttOnBackgroundZamezuje nežádoucímu otevírání příloh za běžící aplikaci enTeam Workflow Manager
SuppressRepeatedWorkflowPokud je nastaveno True, tak není možné po dokončení workflow nastartovat v tom samé procesu workflow další. Výchozí je False
ExecutableExtensionsNěkteré přípony příloh lze označit jako programy. Takovéto přílohy pak nebudou po poklepání automaticky spuštěny, ale bude zobrazen dialog s výběrem aplikace, ve které má být soubor otevřen. V případě, kdy není tento klíč definován, nebo má prázdnou hodnotu, budou jako programy označeny soubory s příponami exe,com,cmd,bat,js,vbs,asp. Pokud chcete spouštět všechny přílohy bez omezení, pak jako hodnotu klíče nastavte čárku.
NewCasesCheckIntervalNastavuje interval prohledávání složky Nové procesy. Pokud jsou nalezeny nějaké nové procesy, pak je zobrazena "notifikační bublina".
AllowedLinkProtocolsV textové části procesu mohou být uloženy také URL odkazy. Standardně jsou zakázané a některé mohou být pomocí klíče AllowedLinkProtocols povoleny.
ExchangeEmailFreezeTimeoutHlídá zatuhnutí aplikace mtbXchEmails.exe a při překročení nastaveného limitu (v sekundách) dojde k ukončení zmíněného nástroje.
HandleEmailByIDandSubjectOvlivňuje vnoření příchozího e-mailu do e-mailu odchozího. Pokud je nastaveno na TRUE, pak kromě messageID v hlavičce e-mailu, se musí shodovat také název e-mailu (RE: a FW: je ignorováno).
GuiVersionPokud je číslo verze souboru mtbGUI.exe rozdílné od uvedeného, je uživatel upozorněn, aby požádal administrátora o aktualizaci aplikace enTeam Workflow Manager
EmailLogAplikace mtbXchEmails.exe určená ke stahování a odesílání emailů bude do standardního logu seriem.log logovat více informací.
EmailExchangePriorityNastavuje Windows prioritu aplikace mtbXchEmails.exe. Default je low. Možné hodnoty idle, low, normal
POP3ServerAdresa POP3 serveru
POP3PortPort nezabezpečené POP3 komunikace
POP3TimeOutPOP3 timeout
SMTPServerAdresa SMTP serveru
SMTPPortPort nezabezpečené SMTP komunikace
SMTPTimeOutSMTP timeout
AllowEmailSSLZapíná podporu zabezpečené SSL komunikace s POP3 a SMTP
POP3SSLPřepíná POP3 z režimu nezabezpečené komunikace na zabezpečenou. Výchozí je 0. Pro aktivní POP3 SSL zadejte 1
SMTPSSLPřepíná SMTP z režimu nezabezpečené komunikace na zabezpečenou. Výchozí je 0. Pro aktivní SMTP SSL zadejte 1
POP3SSLPortPort zabezpečené POP3 komunikace
SMTPSSLPortPort zabezpečené SMTP komunikace
SMTPuserUživatel použitý pro připojení k SMTP serveru.
SMTPpasswordHeslo uživatele použitého pro připojení k SMTP serveru.
AllowMUSEREnhancedFunctZapíná podporu elektronických podpisů pro e-maily.
TechnicalUserDefUrčuje cestu k souboru, ve kterém je zakryptováno heslo pro komunikaci s databází. V případě užití standardního hesla je možné tento klíč zakomentovat.
CustomerActionsPřidává aplikace do kontextové nabídky enTeam Workflow Manager ikony v System tray
PreviewAttachmentSizeLimitObsahuje maximální velikost přílohy v bajtech, která bude načtena (a zobrazena) v náhledu přílohy. Výchozí hodnota je -1 a znamená "bez omezení". Příloha, která velikost přesahuje, ale obsahuje anotace, je zobrazena.


Ukázka nastavení sekce [PreviewPanel]

Konfiguruje preview panel otevřeného procesu.

[PreviewPanel]
IeViewer=doc
TextViewer=log, pas, cpp

Popis jednotlivých klíčů sekce [PreviewPanel]

IeViewerZapíná podporu dalších typů souborů v náhledu typu Internet Explorer. Standardní typy jsou: PDF,HTM,HTML,XML,GIF
IeViewerZapíná podporu dalších typů souborů v náhledu typu Image viewer. Standardní typy jsou: JPG,JPEG,JPE,BMP,WMF,EMF,ICO,TIF,TIFF
IeViewerZapíná podporu dalších typů souborů v náhledu typu Text viewer. Standardní typy jsou: TXTUkázka nastavení sekce [UniversalEmailExtractor]

Nástroj UniversalEmailExtractor zajišťuje spouštění workflow v přijatých e-mailech a tím v nich umožňuje provádět různé automatizované činnosti.

[UniversalEmailExtractor]
StartWkf=False
Recipients=user1@leviom.cz,user2@leviom.cz
user1@leviom.cz=Hotline,True
user2@leviom.cz=Objednavky,True

Popis jednotlivých klíčů sekce [UniversalEmailExtractor]

StartWkfZapíná funkcionalitu E-mail Extractor. Výchozí je False
RecipientsObsahuje seznam e-mailových adres oddělených čárkou, pro které se bude E-mail Extractor využívat.
(jednotlivé emailové adresy)Klíč obsahuje název workflow, které se má pro každý přijatý e-mail do zmíněné schránky spustit. A za čárkou logickou hodnotu True/False, zda se má automaticky spustit první krok uvedeného workflow.Ukázka nastavení sekcí [TbAttach.RTF], [TbAttach.DOC], apod.

Nastavuje nástroj TbAttach, který zajišťuje práci s přílohami. Sekce je možné dynamicky nadefinovat pro jednotlivé typy příloh.

[TbAttach.XLSX]
Type=Shell
[TbAttach.VBS]
Type=EXE
Run=notepad.exe %1

Popis jednotlivých klíčů sekcí [TbAttach.RTF], [TbAttach.DOC]

TypeUrčuje způsob otevření přílohy. Shell otevírá přílohu v asociované aplikaci. Starší verze MS Office podporovaly OLE. Pro některé typy příloh je možné použít typ EXE
RunV případě typu EXE klíč definuje, jakou aplikaci spustí a předá ji přílohu jako parametr.Ukázka nastavení sekce [M/TeamBridge.classes]

Definuje seznam tříd procesu, který bude nabízen při zakládání nového procesu.

[M/TeamBridge.classes]
1=Smlouva
2=Porada
3=Faktura

Popis jednotlivých klíčů sekce [M/TeamBridge.classes]

1Název první nabízené třídy
2Název druhé nabízené třídyUkázka nastavení sekce [M/SERVER]

Význam klíčů je stejný, jako u INI sekce pro modul enTeam User

Ukázka nastavení sekce [MaskGenerator]

Význam klíčů je stejný, jako u INI sekce pro modul enTeam User

Ukázka nastavení sekce [M/FullText]

Popis fulltextového modulu je uveden na samostatné stránce Fulltextové vyhledávání

Ukázka nastavení sekce [MstartWKFInMail]

Konfigurace plánovače úloh enTeam Scheduler

RunEscalations=True
EXworkingDays=five
EXworkingHoursStart=8
EXworkingHoursEnd=17

Popis jednotlivých klíčů sekce [MstartWKFInMail]

RunEscalationsAktivuje hlídání eskalací
EXworkingDaysUrčuje počet pracovních dní v týdnu [five/all]
EXworkingHoursStartPočátek pracovní doby
EXworkingHoursEndKonec pracovní doby


Zpět na Ruční konfigurace instalovaných produktů