Ruční konfigurace instalovaných produktů

Z enTeam
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nainstalovat klienta produktů enTeam, případně rekonfigurovat již nainstalovaného klienta, je velice jednoduché. V podstatě jde pouze o zajištění následujícího:

  • zajistit dostupnost konfiguračních souborů
  • zaregistrovat OLE servery


Základní vlastnosti produktů enTeam

  • všechny produkty enTeam (Workflow Manager, DMS, CRM, Journal DS) se instalují stejně a společně
  • všechny soubory jsou umístěny v jednom hlavním adresáři, který je obvykle nazýván "enTeam" (někdy SerieM, "MTB", "M", …).
  • kromě databázového klienta není nutné instalovat žádný další podpůrný software, jako např. JAVA, .NET, apod.

Konfigurační soubory

Lokální konfigurační soubor "serie_m.ini"

Každý klient a server také, neboť i server je zároveň klientem, obsahuje lokální konfigurační soubor "serie_m.ini". Tento soubor obvykle obsahuje pouze cestu k centrálnímu konfiguračnímu souboru "parent.ini", který je umístěn na serveru.

Obsah lokálního konfiguračního souboru serie_m.ini

[PARENT.INI]
File=\\applicationserver\enTeam\ini\parent.ini

Centrální konfigurační soubor "parent.ini"

Tento soubor je obvykle umístěn na serveru v nějakém sdíleném adresáři, který je dostupný všem klientům v síti. Změna konfigurace provedena v centrálním souboru "parent.ini" se projeví na všech klientských stanicích. Pokud je nutné nastavit něco speciálně pouze pro server, pak je nutné toto nastavení uložit do lokálního souboru "serie_m.ini" uloženého na serveru. Pokud je nutné nakonfigurovat jednu klientskou stanici jinak než ostatní, pak se to provede změnou lokálního souboru "serie_m.ini" na této stanici. Popis jednotlivých sekcí a klíčů je uveden na následujících stránkách:

INI sekce společné pro všechny moduly
INI sekce pro modul enTeam User
INI sekce pro modul enTeam Workflow Manager
INI sekce pro modul enTeam DMS
INI sekce pro modul enTeam CRM
INI sekce pro modul enTeam Journal DS


Odkaz na lokální konfigurační soubor "serie_m.ini"

Při spuštění některé z aplikací enTeam je nejprve hledán lokální konfigurační soubor. Pokud je nalezen, hledá se centrální konfigurační soubor "parent.ini". Hledání souboru "serie_m.ini" se provádí dvěma způsoby:
1. Novější způsob: pomocí Windows systémové proměnné "SerieM". Tato proměnná obsahuje cestu k souboru "serie_m.ini" ve formátu: "SERIEM=C:\enTeam\Ini\serie_m.ini"
2. Starší způsob: pomocí záznamu v souboru win.ini, který je součástí adresáře Windows.

Časté chyby v konfiguraci

Některá z cest není dostupná, tzn. neexistuje proměnné "SerieM", nebo ukazuje na neexistující lokální "serie_m.ini", nebo nebo odkaz na centrální "parent.ini" směřuje na nedostupnou síťovou cestu.

Windows proměnná PATH - DLL knihovny

Windows proměnná "path" by měla obsahovat cestu do adresáře "bin", který je podadresářem hlavního adresáře "enTeam". Proměnná nemusí být nastavena, v tom případě se dll knihovny budou natahovat do paměti z adresáře, ze kterého byla aplikace spuštěna. Zásadní chybou však je, pokud proměnná "path" obsahuje cestu do nějakého staršího adresáře "enTeam", který obsahuje starší verze knihoven. V tom případě se tyto staré verze knihoven budou nahrávat k novým verzím aplikace.

Registrace OLE serverů

Po spuštění exe souboru aplikace, např. pro enTeam Workflow Manager jde o soubor mtbGui.exe, je vyhledána konfigurace dle popisu výše a následně jsou natahovány potřebné DLL knihovny. Běžné dll knihovny jsou natahovány ze stejného adresáře, ze kterého byl exe soubor spuštěn, případně z cest uvedených ve windows proměnné "path". Některé knihovny zvané OLE servery však nejsou načítány standardním způsobem z cesty, ale je nutná jejich registrace do registrů Windows. V registrech je uložena jejich cesta a knihovny jsou z této cesty natahovány bez ohledu na adresář, ze kterého byla aplikace spuštěna. Registrace se provádí příkazem "regsvr32.exe", např. "regsvr32.exe mtboleengine.dll". V závislosti na instalovaných modulech enTeam jde o cca 15 až 30 OLE serverů. Pro jejich registraci slouží soubory "RegServer.bat", případně "RegClient.bat". Je nutné nejprve ověřit, zda cesty v uvedených souborech odpovídají skutečné cestě do adresáře enTeam\bin. Tyto BAT soubory je možné vytvořit pomocí nástroje "ClientInstall.exe" z menu "Registrace".