Instalace produktů enTeam

Z enTeam
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postup instalace/aktualizace je společný pro všechny moduly enTeam: Workflow Manager, DMS, CRM, Journal DS, ...

Instalace serverové části

Příprava před instalací

Před instalací na serveru je třeba připravit

Samotnou instalaci/aktualizaci zahájíte na serveru spuštěním aplikace Setup.exe z instalačního CD, které je možné stáhnout z adresy https://ts.leviom.cz po přihlášení.

Pokud využíváte ve firmě více serverů, spusťte instalaci na serveru, na kterém se běží služby od DMS, tzn. MDocRPCServer a MDMSRPCServer. Pokud využíváte instalaci bez DMS, tzn. tyto služby nejsou spuštěny na žádném ze serverů, spusťte instalaci na serveru, na kterém se nachází hlavní konfigurační soubor parent.ini.

Řešení chyb při instalaci

Instalace na terminálových serverech

Pro instalaci na serverech, které se využívají pouze jako terminálové servery, tzn. zprostředkovávají produkty enTeam uživatelům pomocí vzdáleného připojení, postupujte jako při instalaci na klientské stanici (viz následující kapitola).

Instalace/aktualizace klientské části

Typy klientských instalací

1) binární soubory jsou uloženy pouze na serveru : ikony na ploše odkazují na síťovou cestu do adresáře \\server\enTeam\bin
2) binární soubory jsou nakopírovány na každém klientském počítači

Výhody a nevýhody jednotlivých typů klientských instalací

ad 1)
Výhody: v některých případech není nutné provádět aktualizace klientů, ale pouze serveru.
Nevýhody: větší objem dat přenášených po síti. V aplikaci může docházet k pádům v případě výpadků sítě.

ad 2)
Výhody: větší rychlost aplikace. Aplikace je méně náchylná na drobné výpadky v síti
Nevýhody: nutno zajistit důslednou aktualizaci všech stanic.

Postup instalace pomocí nástroje ClientInstall.exe - každá stanice zvlášť

Instalace na klientské stanici se provádí pomocí aplikace ClientInstall.exe, spuštěné z adresáře na serveru, který je klientům zpřístupněný pomocí sdílení. Na klientském PC vyhledejte síťovou složku enTeam sdílenou serverem (název sdílené složky jste zvolili při serverové instalaci). Z podsložky BIN spusťte program ClientInstall.exe. Při instalaci je možné zvolit cílovou složku, do které bude aplikace na klientovi nainstalována, možnost vytvoření odkazů na plochu a do nabídky Start a také možnost nakopírování binárních souborů přímo na stanici, místo standardního spouštění ze sdílené složky.

V případě instalace s větším množstvím klientů je doporučeno využívat aplikaci NetInstall.exe, která provádí bezobslužnou instalaci na klientskou stanici. Parametry této instalace se nastavují v konfiguračním souboru NetInstall.ini.

Postup instalace pomocí nástroje NetInstall.exe - instalace/aktualizace všech stanic z jednoho místa

Nástroj NetInstall je určen k hromadné instalaci/aktualizaci všech stanic.

Zprovoznění nástroje NetInstallu znamená:
1. nastavení souboru NetInstall.ini dle souboru netinstall_sample.ini, který naleznete v adresáři BIN.
2. zajištění spuštění NetInstall.exe na stanici pod uživatelem s administrátorskými právy. Ideálně ve spojení s doménou, kde toto nastavíte do loginskriptu. Případně, pokud nemáte doménu, ale vaši uživatelé mají admin práva na svá PC, můžete jim poslat email, aby si vypnuli všechny naše produkty a následně ručně spustili nástroj NetInstall.exe.

V praxi tedy dojde k tomu, že ať už sám uživatel, nebo login skript spustí z nějaké síťové cesty neinstall.exe. Tento si načte ze stejného adresáře nastavení z netinstall.ini. Následně dojde k překopírování souborů, registraci, apod. Netinstall je možné spouštět při každém startu PC. Pokud netinstall zjistí, že na serveru a na stanici je stejná verze enTeam, pak nic neprovádí a okamžitě se ukončí.
Podrobný popis instalace serverové i klientské části je uveden v manuálu "Workflow Manager - Příručka pro administrátora.pdf", kapitola 2. Manuál je uložen na instalačním CD, které je možné stáhnout z adresy https://ts.leviom.cz po přihlášení

Manuální konfigurace serveru a stanic

Následující stránka popisuje, jak ručně upravit nastavení nainstalovaných modulů enTeam Ruční konfigurace instalovaných produktů

Instalace webového rozhraní

Podrobný popis instalace je k dispozici na samostatné stránce Instalace webového rozhraní