Novinky v produktech enTeam

Z enTeam
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Workflow Manager

6.0.0.6 (červen 2021)

 • Nové rozšiřující funkce pro převod řetězce do Base64 a zpět (viz EncodeBase64 a DecodeBase64)
 • Nové rozšiřující funkce uložení a získání přílohy procesu ve formátu Base64 (viz GetAttachDataAsBase64 a AddOrSetAttachDataAsBase64)
 • Nová rozšiřující funkce pro získání DOM elementů dle názvu (viz DomGetElementsByTagName)
 • Nová rozšiřující funkce pro vykonání výrazu XPath nad objektem typu TDomDocument (viz DomEvaluate)
 • Přidány vlastnosti "FirstChild" + "LastChild" dostupné funkcí DomGetIntegerProp (viz DomGetIntegerProp)
 • Přidána možnost importu číselníků do aplikace enTeam Admin
 • Drobné opravy a vylepšení

6.0.0.5 (prosinec 2020)

 • Nové rozšiřující funkce pro podpis XML (viz XmlDSig)
 • Nová rozšiřující funkce pro načtení souboru do Base64 (viz LoadBase64FromFile)
 • Nová rozšiřující funkce pro nastavení priority procesu (viz SetCasePriority)
 • Představeny další rozšiřující funkce pro manipulaci s číselníky (viz Lookup)
 • Oprava možného pádu aplikace při zpracování velkého množství procesů
 • Oprava možné ztráty skriptu při přesunu mezi složkami
 • Korekce automatického zakládání tabulek kritérií pro typ datum na SŘBD Microsoft SQL Server
 • Přidána možnost omezit velikost přílohy zobrazitelné v náhledu (INI klíč PreviewAttachmentSizeLimit - viz kap. 1.1 dokumentace)
 • Odebrána podpora DopisOnline
 • Drobné opravy a vylepšení

6.0.0.3 (červenec 2020)

 • Implementováno nové oprávnění (atribut MTBAllowAdminVariables) – možnost spravovat proměnné procesu
 • Nové rozšiřující funkce pro sestavení XML (viz dokumentace)
 • Přidána možnost exportovat číselník do CSV (aplikace enTeam Admin)
 • Drobné opravy a vylepšení

6.0.0.2 (listopad 2019)

 • Iniciální vydání aplikace enTeam Workflow Manager
 • Drobné opravy

CRM

4.0.0.4 (červenec 2020)

 • Drobné opravy

4.0.0.3 (listopad 2019)

 • Iniciální vydání aplikace enTeam CRM
 • Drobné opravy

Journal DS

4.0.0.4 (červen 2021)

 • Drobné opravy

4.0.0.3 (prosinec 2020)

 • Opraveno vkládání textu do procesu s datovou zprávou

4.0.0.2 (listopad 2019)

 • Iniciální vydání aplikace enTeam Journal DS
 • Drobné opravy

Webové rozhraní

2.1.0 API + 3.0.0 UI (červen 2021)

 • Zjednodušení nastavení spojení s databází ve webovém API
 • Přidáno obecné rozhraní pro volání enTeam z externích systémů
 • Lepší podpora práce s uživateli a rolemi
 • Lepší podpora práce s číselníky
 • Drobné opravy a vylepšení

2.0.0 API + 2.0.0 UI (prosinec 2020)

 • Aplikace webového API byly sloučeny do jediné
 • Požadavek autentifikace v případě zablokování je nyní interaktivní
 • Řada GET požadavků je nyní rychleji obsloužena webovým API (struktura složek, uživatelé, datový slovník, …)
 • Přidána podpora SŘBD Oracle (webové API)
 • Změna hesla přihlášeného uživatele
 • Možnost vytvoření, resp. změny definice vyhledávací složky s jednoduchou podmínkou
 • Možnost nastavení, resp. změny příznaku (vlaječky) procesu
 • Přidána podpora deaktivace/reaktivace textů a příloh procesu
 • Drobné opravy a vylepšení

1.0.0 API + 1.0.0 UI (červenec 2020)

 • Představeno webové rozhraní, disponující základní workgroup funkcionalitou
 • Podporované SŘBD jsou Firebird a Microsoft SQL Server (webové API)