Skriptovací jazyk

Z enTeam
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Příkazy skriptovacího jazyka

  • Základní příkazy, jako např. While, For, If, apod. jsou popsány v manuálu umístěném ve složce s instalací enTeam v cestě Manualy/Workflow Manager - Tvorba workflow.pdf.
  • Rozšiřující funkce určené např. pro práci s databázemi, s MS Office, apod. jsou popsány na stránce: http://funkce.enteam.cz/.
  • Konvence pro skriptovací jazyk - obsahují doporučení pro formátování skriptů kvůli zlepšení jejich čitelnosti.

Druhy skriptů

  • Vstupní skripty - vstupní skripty určují, který uživatel bude pracovní krok zpracovávat.
  • Hranové skripty - určují na základě hodnot proměnných další směr workflow .
  • Prováděcí skripty - definují akce, které bude systém provádět po spuštění pracovního kroku, např. zobrazení formuláře, provedení výpočtu, napojení na externí systém.
  • Eskalační skripty - se spouští na serveru v určitý čas a obvykle vytvářejí reporty, připomínají rozpracované úkoly, odesílají notifikační e-maily, apod.
  • Protokol MTBODC - spouštění skriptu proklikem. Prokliky do procesů, např. z notifikačních emailů, XLS reportů, z jiných procesů, apod.
  • Skripty uživatelských akcí - pomocí administrátorem definovaných tlačítek umožňují uživateli provést naskriptovanou akci mimo pracovní krok workflow.
  • Skripty při uložení - je možné nastavit automatické vykonání zvoleného skriptu při uložení procesu.Zpět na stránku Tvorba workflow